Kuluçka Merkezinin amacı; Çankaya Üniversitesi mezunlarının, çalışanlarının, öğrencilerinin ve Kuluçka Merkezinde yer alan diğer girişimcilerin, yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla ihtiyaç duyulan girişimcilik desteklerini ve hizmetlerini vermek ve Üniversitedeki girişimcilik kültürünü geliştirmektir.

Kuluçka Merkezinin Faaliyet Alanları

Kuluçka Merkezi, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Girişimciliğin başlangıç aşaması veya kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama gibi konularda; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,
  • Girişimcilerin iş planlarının geliştirilmesine ve ticarileşmesine destek olmak,
  • Melek yatırımcılar ile Kuluçka Merkezi içerisindeki girişimcileri bir araya getirecek faaliyetler düzenlemek,
  • Girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerini sağlamak ve yol göstermek üzere girişimcilik konusunda bilgili, liderlik ve girişimcilik deneyimi olan kişilerden mentör havuzu oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili bilgi ağlarına katılım sağlamak,
  • Amaçları doğrultusunda ulusal, uluslararası, resmi veya özel kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak ve bu kuruluşlar ile işbirliği geliştirmek,
  • Kuluçka Merkezinin amacı ile ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.